Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
 
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
    Avaleht Patsiendile Kuhu pöörduda rahulolematuse korral? Sisukaart

Hambapol
  Hambapol  Teenuste eest tasumine
Hambapol
  Hambapol  Täiskasvanute hambaravi haigekassa mitterahalise hambaravihüvitisega
Hambapol
  Hambapol  Kuhu pöörduda rahulolematuse korral?
Hambapol
  Hambapol  Väikelapse hambad ja suuhooldus
Hambapol
  Hambapol  Lapsed ja hambaravihirm
Hambapol
  Hambapol  Pärast kirurgilist protseduuri
Hambapol
  Hambapol  Proteesikandjale
Hambapol
  Hambapol  Ortodondilt patsiendile
Hambapol
  Hambapol  Breketikandjale
Hambapol
  Hambapol  Suuhooldus kodus
Hambapol
  Hambapol  Suuhügieenivahendite müük
Hambapol
  Hambapol  Vastuvõtu info

Hambapol


Broneeri internetist

Kuhu pöörduda rahulolematuse korral?

 

Tallinna Hambakliiniku patsiendil, kes ei ole rahul:

  • talle osutatud raviteenusega,
  • talle valmistatud isikliku meditsiiniseadmega (hambaprotees, ortodontiline aparaat, kape vm),
  • meditsiini- või muu personali käitumisega,

on õigus pöörduda kliiniku juhtkonna poole nõu ja abi saamiseks ning ettepaneku tegemiseks.
Kõigil on õigus ja võimalus pöörduda ka teiste asjakohaste institutsioonide poole.

Kui Teil on tekkinud rahulolematus kliiniku olmetingimustega või personali käitumisega, siis palume anda tagasisidet esmalt meile. Selleks saab täita blanketi kohapeal või meie kodulehel. Avalduste ja ettepanekute postkast asub hambapolikliiniku fuajees garderoobi kõrval.

Patsiendi teenindamist (v.a raviteenus) puudutavate küsimustega tegeleb klienditeeninduse juht.
Meditsiiniliste küsimustega tegelevad osakondade juhatajad.

Kui kahtlete Teile osutatud raviteenuse või Teile isiklikuks kasutamiseks valmistatud hambaproteesi või mistahes muu meditsiiniseadme kvaliteedis, siis palume pöörduda polikliiniku juhtkonna poole kirjalikult või suuliselt. Kirjaliku avalduse esitamisel peab see olema selgelt ja arusaadavalt sõnastatud ning sisaldama patsiendi ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja kontaktandmeid. 
Kirjalikule pretensioonile vastame võimalusel 10 tööpäeva jooksul või hiljemalt 30 päeva jooksul arvates kirja saamisest.
Osakonnajuhatajaga kohtumiseks palume eelnevalt leppida kokku aeg klienditeenindaja või oma raviarsti vahendusel.

Juhul kui Teid ei rahulda polikliiniku juhtkonna vastus või väljapakutud lahendus, on võimalik pöörduda sotsiaalministeeriumi juures tegutseva nõuandva tervishoiuteenuse arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni (TKE) poole. Avaldus TKE-le tuleb saata postiga või digiallkirjastatult e-posti teel. Komisjoni pädevuses on anda hinnang osutatud raviteenusele ja teha ettepanekuid raviasutusele, kuid komisjon ei saa kohustada arsti või raviasutust kompenseerima patsiendile vea tagajärjel tekkinud kahju.

Tervishoiuteenuse osutamise lepingu alusel tekkinud vaidluste lahendamiseks on patsiendil õigus pöörduda ka kohtusse.

 

Asutuste kontaktid, kuhu on võimalik pöörduda

SA Tallinna Hambakliinik /tervishoiuteenuse osutaja
Toompuiestee 4b, 10142 Tallinn
Telefon 1920 või 612 1200
E-post hambapol@hambapol.ee

Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon /annab sõltumatu hinnangu patsiendile osutatud tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile
Sotsiaalministeerium
Gonsiori 29, 15027 Tallinn
E-post info@sm.ee

Eesti Haigekassa Harju osakond /kontrollib haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahelise lepingu täitmist
Lastekodu 48, 10144 Tallinn
Infotelefon 16 363
E-post harju@haigekassa.ee

Terviseamet / kontrollib ja hindab tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohasust e. vastavust õigusaktidele
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn
E-post kesk@terviseamet.ee

Eesti Patsientide Esindusühing /sotsiaal- ja tervishoiuteenuste tarbijate huvikaitse organisatsioon
Kaupmehe 14, 10114 Tallinn
Telefon 656 6429
E-post epey@epey.ee

 
 
Tallinna Hambapolikliinik