Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
 
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
    Avaleht Kliinikust Ravidokumentide väljastamine Sisukaart

Hambapol
  Hambapol  Tutvustus
Hambapol
  Hambapol  Juhtimine
Hambapol
  Hambapol  Privaatsuspoliitika
Hambapol
  Hambapol  Põhikiri
Hambapol
  Hambapol  Ravidokumentide väljastamine
Hambapol
  Hambapol  Ravijärjekorra pidamise reeglid
Hambapol
  Hambapol  Rahulolu uuringud
Hambapol
  Hambapol  Hanked
Hambapol
  Hambapol  Galerii
Hambapol
  Hambapol  Vabad töökohad

Hambapol


Broneeri internetist

Ravidokumentide väljastamine

 

SA Tallinna Hambakliinik (edaspidi Hambakliinik) dokumenteerib patsiendile osutatud tervishoiuteenust. Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimisel on kohustuslik kasutada riigi infosüsteemi klassifikaatoreid, loendeid, aadressiandmeid ja tervise infosüsteemi standardeid.

Hambaraviteenuse osutamisel vormistatakse hambaravikaart iga patsiendi kohta, kellele hambaravi osutatakse. Hambaravikaart säilitatakse vähemalt 110 aasta möödumiseni patsiendi sünnist. Lisaks hambaravikaardile säilitab hambapolikliinik röntgeniülesvõtet, fotosid patsiendi hammaskonnast, raviteenuse osutamise lepinguid, raviarveid ning muid asjakohaseid dokumente, mis seonduvad hambaraviteenuse osutamisega patsiendile. Neid dokumente nimetatakse ühiselt ravidokumentideks.
 
Patsiendil on õigus esitada avaldus ravidokumentidest väljavõtete ja/või koopiate saamiseks. Avaldus tuleb esitada allkirjastatult (sobib nii omakäeline allkiri kui ka digitaalne allkiri). Avalduse elektroonilisel edastamisel peab see olema digitaalselt allkirjastatud. Käesoleva rubriigi alt leiate avalduse blanketi.
 
Tulenevalt isikuandmete kaitse põhimõtetest saame patsienti puudutavaid ravidokumente väljastada:
-          patsiendile endale;
-          patsiendi seaduslikule esindajale, kelle esindusõigust on hambapolikliinikul võimalik kontrollida (sünnitunnistus, kohtuotsus vms);
-          patsiendi volitatud esindajale – lihtkirjaliku volitusega määrab patsient temale sobiva isiku, kellele tema ravidokumendi võib väljastada. Volikiri peab patsiendi poolt   olema allkirjastatud;
-          asutusele või isikule, kellel on seaduse alusel vastav õigus.
 
Avaldust on võimalik esitada ka kohapeal pöördudes meie klienditeeninduse poole. Selleks palume Teil kaasa võtta isikut tõendav dokument.
 
Palun pidage meeles, et ravikaardi väljavõtte ja/või koopia väljastame kohapeal üldjuhul paberkandjal ja röntgenülesvõtte CD-plaadil. Turvalisuse huvides ei salvesta me röntgenpilti patsiendi esitatud välisele andmekandjale (USB mälupulk, CD-plaat vms).
 
Elektrooniliselt edastatud avalduse alusel saadame ravidokumendi väljavõtte ja/või koopia krüpteeritult patsiendi e-postiaadressile. Krüpteeritud dokumendi avamiseks on vajalik kehtivate ID-kaardi sertifikaatide ja PIN1 olemasolu. Rohkem infot ID-kaardi kasutamise kohta leiate www.id.ee veebilehelt.
 
 
Elektrooniliselt edastatavaid avaldusi palume saata e-postiaadressil info@hambapol.ee. Teie avaldus vaadatakse läbi viie tööpäeva jooksul alates selle kättesaamisest arvates. 

Avalduse vorm patsiendile

 
 
Tallinna Hambapolikliinik