Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
 
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
    Avaleht Kliinikust Ravijärjekorra pidamise reeglid Sisukaart

Hambapol
  Hambapol  Tutvustus
Hambapol
  Hambapol  Juhtimine
Hambapol
  Hambapol  Privaatsuspoliitika
Hambapol
  Hambapol  Põhikiri
Hambapol
  Hambapol  Ravidokumentide väljastamine
Hambapol
  Hambapol  Ravijärjekorra pidamise reeglid
Hambapol
  Hambapol  Rahulolu uuringud
Hambapol
  Hambapol  Hanked
Hambapol
  Hambapol  Galerii
Hambapol
  Hambapol  Vabad töökohad

Hambapol


Broneeri internetist

Ravijärjekorra pidamise reeglid

 
1.     Sihtasutuse Tallinna Hambakliinik ravijärjekorra pidamise kord kehtestab reeglid hambaraviteenuste kättesaadavusele ja ravijärjekorra pidamisele kooskõlas tervishoiuteenuste korraldamise seadusega, sotsiaalministri kehtestatud nõuetega tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise kohta ning Eesti Haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepinguga.
 
2.     SA Tallinna Hambakliinik peab ravijärjekorda, s.o raviteenuse saamist ootavate isikute järjekord, elektrooniliselt.
 
3.     Infosüsteemis registreerib patsiendi klienditeenindaja, arst või juurdepääsuõigusega töötaja.
 
4.     Ravijärjekorda registreeritakse patsiente pöördumise alusel kohapeal ja telefoni teel kliiniku lahtiolekuaegadel.
4.1           Lisaks on patsiendil võimalik aegu broneerida ka elektrooniliste kanalite kaudu. E-posti või kodulehe broneeringu taotluse vormi kaudu saabunud registreerimissoovidele vastatakse meili teel esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul alates broneeringu taotluse saamisest.
 
5.     Patsiendi visiidile registreerimisel teatatakse talle visiidi kuupäev, kellaaeg ja arsti nimi. Vajadusel lisatakse kliiniku asukoha andmed ja klienditeeninduse telefoninumber.
 
6.     Plaanilise hambaraviteenuse osutamiseks registreeritakse patsient temale sobivale esimesele vabale ajale.
 
7.     Haigekassa poolt rahastatavat tervishoiuteenust osutatakse alla 19-aastastele kindlustatud isikutele plaanilise ravijärjekorra alusel, võttes arvesse perioodiks kokkulepitud haigekassa ravijuhtude arvu ja rahaliste vahendite mahu.
 
8.     Haigekassa nõukogu otsusega kinnitatud alla 19-aastaste kindlustatud isikute plaanilise hambaravi ravijärjekorra lubatud maksimumpikkused on:
       kroonilise pulpiidi korral 1 nädal;
       lihtkaariese ja kroonilise periodontiidi korral 2 kuud;
       ortodontiliste teenuste korral 9 kuud.
 
9.     Hambaravi esmaabi (sh vältimatu abi) osutatakse kliiniku lahtioleku aegadel. 
9.1           Esmaabivastuvõtule registreeritakse patsient valu või mõne muu kiireloomulist reageerimist vajava probleemi korral võimalusel kohe või esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul.
9.2           Nädalavahetustel ja riiklikel pühadel osutatakse hambaravi esmaabiteenust saabunud patsientide järjekorra alusel, erandjuhtudel reageeritakse vastavalt vajadusele.
 
10.  Plaanilise ravi järjekorra pidamise kord ortodontilise teenuse korral toimub üksnes hambaarsti saatekirja alusel, mille väljastab kliinikusse suunav hambaarst. 
 
11.  Kliiniku patsientidele väljastavad ortodontilise teenuse osutamiseks saatekirja kliiniku eraldi väljaõpet saanud hambaarstid, kes viivad läbi lisaks läbivaatusele ka vajalikud diagnostilised uuringud, mille tulemused on kättesaadavad kliiniku ortodontidele. 
 
12.  Teistest kliinikutest suunatud patsientide korral on ravijärjekorda registreerimise eelduseks digitaalse saatekirja ja diagnostiliste uuringute tulemuste olemasolu.
 
13.  Ravijärjekorra registreerimiseks peab saatekiri sisaldama järgmisi andmed: 
         patsiendi nimi;
         isikukood; 
         informatsioon suu hetkeolukorra kohta;
         kinnitus suuõõne saneerituse kohta;  
         oletatav diagnoos; 
         suunava arsti nimi;
         kroonilised ja akuutsed haigused, traumad, ravimid. 
Lisaks saatekirjale peavad digitaalsel kujul kaasas olema ka järgmised uuringu tulemused: 
         patsiendi panoraamülesvõte;
         frontvaade minimaalselt avatud suuga, kus on näha esihammaste intsisaalseid servasid;
         lateraalne foto paremalt;
         lateraalne foto vasakult;
         foto peegliga ülakaarest;
         foto peegliga alakaarest.
Kolm suu-välist fotot: 
         otsevaade;
         otsevaade naeratusega; 
         foto näoprofiilist, kus on näha ka patsiendi rüht. 
 
14.  Kui oletatav diagnoos kuulub Eesti Haigekassa poolt nende kodulehel välja toodud tasustavate diagnooside hulka, siis registreeritakse patsient ortodontilise teenuse ravijärjekorda.
 
15.  Ravijärjekorda registreerimisel kantakse infosüsteemi patsiendi kohta järgmised andmed:
       ees- ja perekonnanimi;
       isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
       planeeritav vastuvõtuaeg;
       kontaktandmed;
       vajadusel lisamärkused ja kommentaarid.
 
16.  Ravijärjekorras tohib muudatusi teha vaid kooskõlastatult patsiendiga. Tehtud muudatuste logiandmed jäädvustab infosüsteem automaatselt.
 
17.  Patsient, kes on tühistanud oma soovi tulla vastuvõtule kustutatakse ravijärjekorrast.
 
18.  Kui ravijärjekord muutub arsti ootamatu äraoleku tõttu visiidipäeval, helistatakse patsiendile esimesel võimalusel või saadetakse SMS.
18.1        Kui ravijärjekord muutub vastuvõtuaegade (arsti graafik) muutumisel või muul põhjusel, teavitab klienditeenindaja või õde patsienti telefoni või meili teel hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.
 
19.  Kaks päeva enne plaanilist vastuvõttu saadab infosüsteem automaatselt SMS-meeldetuletuse patsiendile, kes on andnud kehtiva mobiili numbri ja on soovinud SMS-teadet.
 
 
Tallinna Hambapolikliinik