Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
 
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
    Avaleht Kliinikust Ravijärjekorra pidamise reeglid Sisukaart

Hambapol
  Hambapol  Tutvustus
Hambapol
  Hambapol  Juhtimine
Hambapol
  Hambapol  Privaatsuspoliitika
Hambapol
  Hambapol  Põhikiri
Hambapol
  Hambapol  Ravidokumentide väljastamine
Hambapol
  Hambapol  Ravijärjekorra pidamise reeglid
Hambapol
  Hambapol  Rahulolu uuringud
Hambapol
  Hambapol  Hanked
Hambapol
  Hambapol  Galerii
Hambapol
  Hambapol  Vabad töökohad

Hambapol


Broneeri internetist

Ravijärjekorra pidamise reeglid

 

1. Sihtasutuse Tallinna Hambakliinik ravijärjekorra pidamise kord kehtestab reeglid hambaraviteenuste kättesaadavusele ja ravijärjekorra pidamisele kooskõlas tervishoiuteenuste korraldamise seadusega, sotsiaalministri kehtestatud nõuetega tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise kohta ning Eesti Haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepinguga.

2. SA Tallinna Hambakliinik peab ravijärjekorda, s.o raviteenuse saamist ootavate isikute järjekord, elektrooniliselt infosüsteemis „Hammas“.

3. Infosüsteemis registreerib patsiendi klienditeenindaja, arst või muu infosüsteemile juurdepääsuõigusega töötaja.

4. Ravijärjekorda registreeritakse patsiente pöördumise alusel kohapeal, telefoni teel, meili või polikliiniku kodulehel oleva broneeringuvormi kaudu.
4.1. Kohapeal ja telefoni teel saab registreeruda polikliiniku lahtiolekuaegadel: esmaspäevast reedeni kl 8─20, laupäeval kl 9─15 ja pühapäeval kl 9─14.
4.2. E-posti või kodulehe broneeringu taotluse vormi kaudu saabunud registreerimissoovidele vastatakse meili teel esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul alates broneeringu taotluse saamisest.

5. Kohapeal plaanilisele ravile registreerimisel saab patsient kutsekaardi, millele on märgitud tema visiidi kuupäev ja kellaaeg, arsti nimi ja kabineti number. Kutsekaardi teisele küljele on trükitud: polikliiniku nimetus, asukoha aadress, kodulehe aadress, lahtiolekuajad, klienditeeninduse telefoni number ja e-posti aadress.

6. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni teel, teatatakse talle visiidi kuupäev, kellaaeg ja arsti nimi. Vajadusel lisatakse polikliiniku asukoha andmed ja klienditeeninduse telefoni number.

7. Kui patsiendi registreerimissoov saabub klienditeenindusele meili teel või kodulehe broneeringu taotluse vormi kaudu, saadetakse patsiendile vastus meili teel ning teatatakse visiidi kuupäev, kellaaeg, arsti nimi, klienditeeninduse kontaktandmed, polikliiniku nimetus ja asukoht. (Taotluse vormi täitmine ei garanteeri soovitud vastuvõtuaega)

8. Plaanilise hambaraviteenuse osutamiseks registreeritakse patsient temale sobivale esimesele vabale ajale.

9. Haigekassa poolt rahastatavat tervishoiuteenust osutatakse alla 19-aastastele kindlustatud isikutele plaanilise ravijärjekorra alusel, võttes arvesse perioodiks kokkulepitud haigekassa ravijuhtude arvu ja rahaliste vahendite mahu.

10. Haigekassa nõukogu otsusega kinnitatud alla 19-aastaste kindlustatud isikute plaanilise hambaravi ravijärjekorra lubatud maksimumpikkused on:
10.1. kroonilise pulpiidi korral 1 nädal;
10.2. lihtkaariese ja kroonilise periodontiidi korral 2 kuud;
10.3. ortodontiliste teenuste korral 9 kuud.

11. Hambaravi esmaabi (sh vältimatu abi) osutatakse esmaspäevast reedeni ajavahemikul kl 8.00─20.00, laupäeviti ja riiklikel pühadel kl 9.00─15.00, pühapäeviti kl 9.00─14.00.
11.1. Esmaabivastuvõtule registreeritakse patsient valu või mõne muu kiireloomulist reageerimist vajava probleemi korral võimalusel kohe või esimesel võimalusel sama päeva jooksul.
11.2. Nädalavahetustel ja riiklikel pühadel osutatakse hambaravi esmaabiteenust saabunud patsientide järjekorra alusel, erandjuhtudel reageeritakse vastavalt vajadusele.

12. Ravijärjekorda registreerimisel kantakse infosüsteemi patsiendi kohta järgmised andmed:
12.1. ees- ja perekonnanimi,
12.2. isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
12.3. planeeritav vastuvõtuaeg;
12.4. kontaktandmed;
12.5. vajadusel lisamärkused ja kommentaarid.

13. Ravijärjekorras tohib muudatusi teha vaid kooskõlastatult patsiendiga. Tehtud muudatuste logiandmed jäädvustab infosüsteem automaatselt.
13.1. Patsient, kes on tühistanud oma soovi tulla vastuvõtule kustutatakse ravijärjekorrast.
13.2. Kui ravijärjekord muutub arsti ootamatu äraoleku tõttu visiidipäeval, helistatakse patsiendile esimesel võimalusel või saadetakse SMS.
13.3. Kui ravijärjekord muutub vastuvõtuaegade (arsti graafik) muutumisel või muul põhjusel, teavitab klienditeenindaja või õde patsienti telefoni või meili teel hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

14. Kaks päeva enne plaanilist vastuvõttu saadab infosüsteem automaatselt SMS-meeldetuletuse patsiendile, kes on andnud kehtiva mobiili numbri ja on soovinud SMS-teadet.
14.1. SMS-i tekst sisaldab vastuvõtule oodatud patsiendi nime, arsti nime, visiidi kuupäeva ja kellaaega, polikliiniku nime ja aadressi ning klienditeeninduse telefoni ja e-posti aadressi.

15. Ravijärjekorra aruanne esitatakse Eesti Haigekassale kooskõlas ravi rahastamise lepingus sätestatud tingimuste ja tähtaegadega.

16. Ravijärjekorra pidamist puudutavad andmed esitatakse Terviseametile ja Eesti Haigekassale kolme tööpäeva jooksul alates vastava nõude saamisest.

 
 
Tallinna Hambapolikliinik